środa, 1 grudnia 2010

Bez ducha ciało nic nie warte

Duch nadaje sens naszemu zyciu.
Wszyscy chcemy odnaleźć "coś", w sobie ,w drugim człowieku. Potrzeba poszukiwania tego "czegoś" jest formowana przez naszego ducha. Mówimy "żyj w zgodzie ze sobą." Żeby żyć w zgodzie ze sobą trzeba dbać o swojego ducha, trzeba znać siebie, wiedzieć nie tylko to co jest wygodne dla nas i lubiane przez nas ale wiedzieć dlaczego właśnie TO lubimy, TO jest przyjemne dla nas. Wyznacza nam to DUCH.
Uwielbiam ludzi, którzy są energetyczni. Oni mają kontakt z duchem, bo dzisiaj nie każdy ma kontakt z duchem. Ci energetyczni mają wizję i chcą ją zrealizować za wszelką cenę! O to chodzi.

Jest tyle czasoumilaczy, takich jak muzyka, komputer, telewizja, gazety, że można się pogubić w tym co jest słuszne wg nas samych a co jest przyjęte za słuszne przez propagandę.
Tutaj przytoczę eksperyment z życia wzięty. Poddani mu byli nieprzeciętni ludzie, bo jak nazwać ludzi, którzy z własnej woli poświęcają weekendy na siedzenie w murach zamiast wyjechać ze znajomymi, rodziną na wycieczkę.
Ci właśnie ludzie, o nieprzeciętnej ambicji byli przedmiotem eksperymentu.
Zapytano ich to co jest normą. Przytoczono przykład matki wychowującej samotnie córkę  i związek partnerski wychowujących córkę.
Powstała nagle dyskusja na temat zachowań rodziny. Za chwilę wybuchła sprzeczka co to jest w ogóle rodzina. Okazało się, że każdy ma inną definicję RODZINY.
Problem pozostał nierozstrzygnięty. Przyjęto, że uznaje się dzisiaj za normę pewne zjawiska ale to wcale nie oznacza, æe jest to normalne.
DUCH to wøasnie nasza wizja rzeczywistoßci i dáæenie do jej realizacji. Nasza osobista wizja wcale nie musi by© zgodna z tym z czym stykamy sié na co dzieñ. Waæne æeby byøa   zgodna z nami samymi.
Ducha ksztaøtujemy od poczátku swijego æycia.
Bádzmy z nim w ciágøym konakcie a bédziemy szczéßliwi.


Cytat dnia:
"Co mam na myßli mówiác DUCHOWE? 
To rzwczywistoß©, sfera która jest wiéksza, bardziej twórcza, bardziej kochajáca, bardziej potéæna, bardziej wizjonerska, mádrzejsza, bardziej tajemnicza 
niæ materialistyczna ludzka egzystencja".
William Blum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz